3. april 2020

Fisketur på Storebælt

Fisketur søndag den 24. maj. Fisketuren arrangeres af Veteran Café Vordingborg i samarbejde med Veterancafé Slagelse.

Det er Lions Sydsjælland og Lolland-Falster har stillet midler til rådighed for en fisketur for veteraner, pårørende og børn bosiddende i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Fisketuren foregår på Storebælt med galeasen M/S Bien fra 1898. Vi fisker efter fladfisk og starter fra Korsør havn. Fiskestænger og madding vil være til rådighed. Madpakke medbringes og sodavand kan købes ombord.

Fordeling er pladser er fastsat således:

Vordingborg Kommune: 10 pladser

Guldborgsund Kommune: 10 pladser

Lolland Kommune: 10 pladser

Arrangement
Vi mødes søndag den 24. maj 2020 kl. 09.45 på Havnepladsen 2, 4220 Korsør. Turen varer fra kl. 10.00 – 15.00.

Tilmelding efter ”først til mølle princippet” med angivelse af hvilken kommune du/I tilhører.

Når der er fyldt op, lukkes for tilmelding. Man kan dog komme på venteliste.

Der opfordres til samkørsel fra de forskellige kommuner, når deltagerne er udpeget.

Tilmelding
Tilmelding til Per Hinrichsen, Næstformand i Veteran Café Vordingborg på per_hinrichsen@hotmail.com

Med venlig veteranhilsen og stor tak til Lions Sydjælland og Lolland-Falster.

Veteran Café Vordingborg