24. juli 2024

Indmeldelse

BLIV MEDLEM AF VETERANCAFEEN

Veteraner og frivillige kan tegne medlemskab i Veteran Café Vordingborg ved betaling af et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

I 2017 er kontingentet DKK 100,- og dækker kalenderåret.

Pengene bruges til daglig drift og arrangementer i cafeen til gavn for alle.

Sådan tegner du medlemskab.

Send en mail til H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM med flg. oplysninger:

Fulde navn:_______________________________________

Vej: ____________________________Nr.:_____________

Postnr;_____________ By:________________________

E-mail:__________________________________________

Tlf.:_______________________

Ønsker medlemskab:_____ Ønsker støttemedlemsskab:______

Du indbetaler DKK 100,- på cafeens konto i Møn bank: 6140 – 422 6005

Anfør dit navn under bemærkninger.

Indmeldelsesblanket i Word
Indmeldelse veterancafeen