24. juli 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Veterancafe Vordingborg indkalder hermed til den første generalforsamling.

Onsdag den 22. februar klokken 19.00 på KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3, 4760 Vordingborg

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af bestyrelse og frivillige
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent. Afhænger af om vedtægtsændringer vedtages.
6. Valg til bestyrelsen jf. §5
7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §5
8. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 februar. De sendes til formanden på
H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM.

Forslag
Foreningen blev oprettet som en græsrodsbevægelse og da vi nu er kommet op og køre, modtager tilskud m.m. er forslaget at vedtægterne tilrettes en reel forening med mulighed for medlemskab. Formålet er uændret, så alle uanset medlemskab eller ej kan bruge cafeen – både frivillige, veteraner og pårørende.

Med venlig hilsen

Henning Østergaard Nielsen
Formand
Veteran Cafe Vordingborg