24. juli 2024

Bjørn Nørgaards kunstværk på Vordingborg Kaserne

En skulptur af professor Bjørn Nørgaard. ”Vagter i den Nye Verden”. Indviet 6. december 1997

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt

Vagter i den nye verden er skabt af professor Bjørn Nørgaard og indviet af tidligere chef for Danilog oberst Bjarne Hesselberg den 6. december 1997. Det er et skulpturelt anlæg, der skal forsøge at illustrere det opbrud i verden, der var sket siden murens fald i 1989.

”Vagter i den nye verden” på Vordingborg Kaserne
Udsmykningen består i jordplan af et skulpturelt anlæg, der skal forsøge at udtrykke en opbrudt verden med flere ”centre”. Den ”gamle” verden, som vi kender den med længde og breddegrader og nationale stater, er blevet totalt ændret politisk. De 7 skulpturer fra 2—7 meter høje, kaldet ”Vagterne” er udført i støbt jern, bronze og rustfrit stål.

Professor Nørgaards egne tanker
I bygning Dannevirke hænger professor Nørgaards egne skitser og personlige optegnelser. Her har han desuden beskrevet sine tanker om kunstværket, som er gengivet herunder.

Materialer
Skulpturer. Fremstillet af støbejern, bronze og rustfrit stål.
Gridsystem: Støbt beton, fliser evt, delvist granit – blev dog anlagt med græs

Pris 1.200.000,- ex moms.

Det skulpturelle anlæg forsøger at udtrykke en opbrudt verden med flere centre.

Den ”gamle” verden vi lærte at kende i geografitimerne, med længde og breddegrader, nationalstater, osv. har med stadig hurtigere transportmuligheder, elektronik, massekommunikation, globale økonomiske transaktioner, fået flere tidsdimensioner, der afgørende ændrer vores geografiske verdensbillede, samtidig har de sidste 10 år totalt ændret det politiske verdenskort.

Sammenbruddet af det sovjetiske imperium, hvor de dybereliggende konsekvenser sætter spørgsmålstegn ved de store utopier og menneskelige værdier, der har været forudsætningen for vores samfundsopfattelse op gennem århundredet. Om vi ud af dette tilsyneladende kaos ender med nye drømme og utopier, som kan udvikle vores menneskelige værdier, eller det bryder igennem et ragnarok, i højere grad end tidligere i historien afhængig af det enkelte menneskes engagement og ansvarlighed.

De formelle ”spilleregler” for fastlæggelsen af anlægget bryder med det kendte ”verdenskort”, længdegraderne har to centre, et i hvert af det centrale områdes diagonalt modstående hjørner. Breddegraderne, et center der ligger helt udenfor området. Verdensdele og lande er spredt over området efter et tilfældighedsprincip.

Skulpturaksen er forskudt for arealets center og drejet 12 gr for områdets diagonal.

Antallet syv peger tilbage på vores jødisk kristne livsgrundlag. De syv menneskelige figurer består hver af to til tre metaller, en støbejernskrop, rustfrit stål arme eller hoved, bronzehoved. De indtager forskellige attituder, som ikke har et fuldt afklaret udtryk, lidt firkantet sagt – et splittet moderne menneske, på vej et sted hen? På vagt for noget….? Der er antydet et muligt beplantningsforslag, og anlægget tænkes brugt af kasernens personel og gæster. Beplantningen kan dog erstattes med flisebelægninger, som ovenfor antydet.