24. juli 2024

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 27. februar 2019

Læs referatet fra generalforsamlingen her…

Læs regnskabet for 2018 her…

Kære alle, endnu et år er gået, og vi skal nu holde vores 3 ordinære generalforsamling.

Lokaler:

 • For et år siden var vi jo voldsomt i tvivl om vi kunne fortsætte på Soldaterhjemmet – vi havde udfordringer med daværende ledelse af soldaterhjemmet og ikke alle vores brugere følte sig lige velkomne. Vi overvejede at søge lokaler ved kommunen. Fordel at vi allerede havde etablerede os som en forening i 2017 og ikke bare en græsrodsbevægelse.
 • Heldigvis blev Amalie ansat i et halvt år indtil der var truffet beslutning om Soldaterhjemmets fremtidige skæbne.
 • Beslutningen blev at videreføre Soldaterhjemmet og medio august hold Kirsten og Søren reception. De skal være her i de næste 3 år. Vi har fået et godt samarbejde og vi føler igen vi har et rart fristed, hvor vi kan komme og gå – har vi ønsker, er der altid en dør åben. Tak til Soldaterhjemmet.

Økonomi: (Detaljer kommer med regnskab)

 • Vi har søgt markant flere steder, men desværre ikke med det store held. Heldigvis havde vi en god slat fra året før. Problemet i 2018 var, at den fælles tur med veterancafe Næstved – blev jo kun os – betød at vi næsten tømte kontoen i forventning om, at de midler vi fik tilsagn om blev udbetalt. Det skete først efter mere og mere pres den 28. december.
 • Fra kasernens side forsøgte VGI sig med veteranløb, hvor overskud gik til cafeen. Det gav et mindre overskud. På 1100,-. Tak til VGI.
 • Peter Littau solgte armbånd, hvor overskud gik til Veterancafeen – tak til ham for de 2000,-

Aktiviteter:

 • Bowlingaften den 14/3. 10 – 12 deltagere.
 • Foredrag ved Iver om UNIKOM hold 1. Ca.  10 fremmødte
 • Grillarrangement på Bogø, hvor Allan Tjørnemark igen var vært. Han havde også en drøm at grille et lam og dele det med lidt flere veteraner – også gerne flere af kasernens unge fra de skarpe missioner. Desværre blev der ikke tilslutning til dette.
 • Vi blev inviteret til en rundvisning på Stevnsfortet sammen med Næstved – 4 deltagere.
 • Vi var igen på plads i Algade med veterancafeen 3 dage under festugen.
 • Vi stillede hjælpere og deltagere til VGI´s veteranløb den 21 SEP.
 • 3 oktober var vi igen på besøg hos Lions Club i Langebæk – utroligt hyggeligt arrangement, vi værdsætter meget. Vi overrakte cafeens støttebevis, så det kan pryde deres væg i klubhuset.
 • 12 oktober deltog mange fra cafeen i et arrangement fra Kulturland rettet mod både veteraner og pårørende – især børn. Bålmad og aktiviteter på ruinterrænet – vi har kun hørt godt og vi er åbne over for igen at samarbejde med dem om et arrangement.
 • 8 november var borgmesteren på besøg. Hyggelig og god snak – dog har vi endnu ikke set meget til støtte ud over velmenende ord.
 • 1 søndag i advent – julemærkemarch 6 deltagere.

Onsdagsmøderne:

 • I god gænge. Heldigvis lykkedes det vores kage sponsor at få forretningen op at stå igen efter et kort forretningsstop. Den første bemærkning jeg blev mødt med var – vores aftale er naturligvis fortsat gældende! Jeg håber han og familien kan finde tid, da vi gerne er vært ved en onsdagsspisning som tak for et værdsat sponsorat.
 • Altid ønskeligt med nye ansigter. Alle veteraner i kommunen har fået vores brochure tilsendt og via 4 NSBTN er budskabet også spredt ud der.

Kurser/seminarer

 • FM deltog i VETC seminar, hvor der var en rundgang til div. Brugere.
 • 14-15 NOV deltog vi i samling af Veterancafeer.
 • Vi har haft frivillige på veterancenterets frivilligkursus del 1. Opfordring til at flere kommer på.

Diverse:

 • Flere har oplevet, at der af tidligere bruger af cafeen tigges penge.  

Henning Østergaard Nielsen

Formand Veterancafe Vordingborg