20. juni 2024

Generalforsamling

Veteran Café Vordingborg indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 28. februar klokken 18.00 på KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3, i Vordingborg.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af bestyrelse og frivillige
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar. De sendes til formanden på h.oe.nielsen@gmail.com

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning på kl. 17.30 på soldaterhjemmet. Dagens forventede menu er flæskesteg.

Veterancafeen betaler i dagens anledning for cafeens medlemmer og brugere. Tilmelding til spisning sker direkte til formanden på h.oe.nielsen@gmail.com senest mandag den 26. februar.