24. juli 2024

Invitation: “Hvordan er det at være kvinde i Forsvaret?”

Sara la Cour blev i 2006 udsendt til Irak med sine kolleger på hold 8. Sara var skytte, og hun oplevede både ildkamp, vejsidebomber og bombenedslag i lejren.

Veteran Café Slagelse inviterer til månedens caféaften med foredrag af Sara la Cour onsdag den 23. august.

Vi mødes som vanligt kl 19.00 til en bid brød og en tår kaffe. Kl 20.00 vil Sara la Cour fortælle om sine egne oplevelser om at være kvindelig soldat.

Sara begyndte i forsvaret i 2005 som menig på Antvorskov kaserne og blev udsendt til Irak i 2006 som spejder med skyttefunktion. I dag er Sara Antropolog. Hun gik i april på landsdækkende TV, hvor hun satte fokus på problemstillingerne ved at være kvinde i forsvaret. Efter sin udsendelse udviklede Sara posttrraumatisk stress syndrom som følge af den kønsdikrimination hun var udsat for under sin udsendelse.

Sara vil gerne fortælle om nogle af de betragtninger hun har gjort sig om sin tid i og efter forsvaret. Oplægget bliver med Saras personlige beretninger og reflektioner, og hun håber, I vil bidrage til dette med jeres erfaringer og betragtninger.

Sara glæder sig til at dele sin historie blandt tidligere kollegaer og andre veteraner.

Veteran Café Slagelses bestyrelse håber at se jer og husk endelig at dele opslaget!

Det er gratis at deltage, og det er ikke nødvendig at tilmelde sig.

Hvis du har spørgsmål skriv besked via facebook/veterancafeslagelse.