16. april 2024

Helge Randsbæk er ophørt som soldaterhjemsleder

dav

Stuen i KFUM Soldaterhjem på Vestervej 3 var fyldt, da Helge holdt afskedsreception. Der blev spist dejlig kage, der blev holdt mange taler og sunget sange både i mol og i dur.

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt

Helge og hans hustru Gurli tiltrådte den 25. maj 2015 som soldaterhjemslederpar. De overtog et soldaterhjem, der var præget af forsvarsforliget 2013 – 2017 med kun 35 værnepligtige pr. værnepligtshold.

De få værnepligtige og den logiske nedsatte omsætning tændte en flamme hos Helge og Gurli. En flamme, der skulle vise sig at få konsekvenser. Næringen til flammen fandt de i de udviklingsmuligheder, der viste sig at være ved KFUM Soldaterhjem i Vordingborg.

Helge og Gurli begyndte at udforske mulighederne. Derefter indkaldte de alle interessenter til soldaterhjemmet til et tænketank-møde, hvor der blev udvekslet mange gode og brugbare ideer for anvendelsen af KFUM Soldaterhjem. Der var repræsentanter fra Vordingborg Kaserne, kommunen var repræsenteret med borgmester og veterankoordinator, Danmarks Veteraner, De Blå Baretter, Soldatermissionen og mange andre deltog i mødet.

En direkte konsekvens af mødet var etableringen af Veteran Café Vordingborg, som åbnede den 23. maj 2016. Café’en blev defineret som et værested for danske veteraner, der har deltaget i internationale missioner fra 1948 til i dag. Cafeen er endvidere værested for pårørende til veteraner. Hensigten med veterancafeen er, at veteraner og pårørende kan mødes i et uforpligtende miljø og her finde fællesskab med andre veteraner og pårørende.

Som endnu en direkte konsekvens af mødet skabte Gurli og Helge desuden onsdagsspisninger på soldaterhjemmet. Konceptet var enkelt. Der blev lavet god dansk mad og alle interesserede kunne tilmelde sig en sms-kæde. Der blev sendt sms ud hver søndag aften, der fortalte om menuen den følgende onsdag. Dem der ville spise kunne så tilmelde sig. Prisen var yderst rimelig – DKK 49,- for en ret og ekstrabetaling for opfyldning. Nyheden om onsdagsspisningen blev lagt på Veteran Café Vordingborg hjemmeside og Facebook og efter kort tid var der stuvende fyldt om onsdagen i soldaterhjemmet.

Samarbejdet med det lokale menighedsråd blev også genopbygget efter flere års stilstand. En stilstand, der ikke var opstået med den gode vilje, men mere som en konsekvens af geografi. Dermed skabte Helge og Gurli en identitet for soldaterhjemmet og en bevidsthed om soldaterhjemmet dels hos menighedsrådet og hos borgerne i Vordingborg.

Etableringen af Veteran Café Vordingborg resulterede i en respekt hos soldaterne på kasernen. Kuffen og soldaterhjemsparret blev taget seriøst og der blev åbnet for flere muligheder. Kuffevognen på skydebanen blev genindført.

De mange tiltag, som Helge og Gurli var en bærende del af, kunne dog ikke tilfredsstille soldatermissionens ønske om omsætning. Der skulle spares lønkroner og det kom til at gå ud over Gurli. Konsekvenser blev, at Gurli rejste ”hjem” til Jylland, mens Helge drev Soldaterhjem, onsdagsspisning og Veteran Café videre.

Langt de fleste soldater har et forhold til ”weekendægteskab”. Det kan man klare i et stykke tid, men jo ikke for altid. Selv om Helge og Gurli begge er vedholdende, var der dog grænser for stædigheden og i dag er det Helges sidste dag, som leder for KFUM Soldaterhjemmet på Vestervej 3. Nu skal han hjem til Gurli ved Juelsminde.

Soldaterhjemmet ligger Gurli og Helges hjerter meget nær og de ønsker alt godt for kasernens egen kuffe.

– Vi har begge været superglade for at få lov til at drive Vordingborg Kasernes soldaterhjem. Desværre har vi bare været her i en periode med meget få værnepligtige, og det er jo dem, der skal give os omsætningen, afslutter Helge.

Den respekt KFUM Soldaterhjem på Vestervej 3 har opnået igennem de sidste to år er værd at arbejde for. Helge og Gurlis indsats er beviset for at de fleste ting kan lykkes med en god indsats. Desværre kunne den afgørende opgave ikke løses, så Helge og Gurli fortsat kunne fungere som soldaterhjemslederpar. Deres “flamme”, humør og engagement vil være savnet.

Vi ønsker Helge og Gurli al mulig held og lykke med livets nye udfordringer.