23. maj 2024

Ny protektor for Veterancafe Vordingborg blev præsenteret i forbindelse med foredragsaften på Veterancafe Vordingborg

Kontreadmiral Torben Mikkelsen besøgte torsdag den 9. november 2017 Vordingborgs veterancafe, hvor han levende fortalte om sine oplevelser som chef for de internationale flådestyrker, der i henholdsvis 2013/2014 og i 2016 hentede kemiske kampstoffer ud af Syrien og Libyen.
En opgave, der stillede store krav til taktisk planlægning, kulturforståelse og god konduite. Samtidig var der meget stor fokus på sikkerheden, da operationerne var forbundet med stor risiko.

Vi så også forskellen på vores egne og lokalbefolkningens sikkerhedsforanstaltninger, når der blev arbejdet med farlige kemiske kampstoffer -mon ikke de fleste er glade for vores fokus på sikkerhed og beskyttelse af personellet.

Omkring 20-25 personer var mødt op til foredragsaftenen, hvor der efterfølgende blev budt på kaffe og hjemmebagt kage.

Tak til Torben for et spændende foredrag.

Præsentation af ny Protektor
Efter foredraget præsenterede Per Hinrichsen, næstformand for Veterancafe Vordingborg, cafeens nye protektor. Garnisonskommandant for Vordingborg Kaserne, oberst Johnny Rahbek Thomsen har påtaget sig hvervet som protektor for Veterancafeen.

Obersten var meget stolt at af blive udvalgt som protektor for veterancafeen, hvis arbejde han har fulgt siden oprettelsen.

Velkommen til og vi glæder os til at se dig i cafeen, når lejligheden byder sig.