20. juni 2024

Ny veteranpolitik i Vordingborg Kommune

dav

I denne uge blev den nye veteranpolitik for Vordingborg Kommune vedtaget. Borgmester Michael Seiding Larsen (V) og partiet Venstre havde derfor inviteret til temaaften på Veteran Café Vordingborg for at orientere om kommunens nye fokusområde.

Tekst og fotos: Niels Brandt

Borgmester Michael Seiding Larsen (V) var stolt over at kunne præsentere den nye veteranpolitik for en næsten fyldt teatersal i KFUM Soldaterhjem på Vestervej 3 i Vordingborg.

– Fundamentet i kommunens veteranpolitik er anerkendelse. Anerkendelse af veteranernes ressourcer, baggrunde, kompetencer, og anerkendelse af veteranernes pårørende. I praksis betyder det, at kommunen vil facilitere aktiviteter for veteranerne, ajourføre kontrakten om samarbejdet med Veterancentret om støtte og rådgivning på veteranområdet og få veteranerne med i foreningslivet, fortalte borgmesteren.

– For mig er det vigtigt, at vi nyttiggør veteranerne – både de syge og de raske. Her har vi stor glæde af vores veterankoordinator Gert Reinhold Frandsen. Han har personlige erfaringer som soldat fra Gardehusarregimentet og udsendelser i internationale missioner. Han tager veteranerne seriøst og er knalddygtig til at få veteranerne i arbejde, sagde borgmesteren.

Det synlige bevis på kommunens engagement i veteranerne er den årlige flagdag den 5. september. Den bliver afholdt på slotstorvet ved den store mindesten for veteraner, der har gjort tjeneste fra 1948 og frem.

– Flagdagen er en god tradition. Her mødes mange mennesker på torvet for at mindes og hædre dem, der har gjort tjeneste i internationale missioner. Senere tager vi i kirke og dagen sluttes på en god måde med reception på rådhuset. Vi får rigtig god opbakning til arrangementet, og i min optik er det penge, der er givet godt ud, konkluderede borgmesteren.

Partiet Venstre, der stod for arrangementet, havde inviteret prominente gæstetalere til at give deres syn på veteraner og veteranpolitikken.

Forhenværende garnisonskommandant og næstformand i Veteran Café Vordingborg, oberstløjtnant (pens.) Per Lorenz Hinrichsen, fortalte kort om veterancafeens historie og orienterede om de mange aktiviteter, som veteranerne har deltaget i årets løb. Han var glad for at det nu er lykkedes at blive enig om en veteranpolitik i kommunen.

– Det betyder, at vi nu er med på landkortet. I dag er der 25 veterancafeer i Danmark og der kommer stadig flere, fortalte Per Hinrichsen.

Også Danmarks Idrætsforbund var repræsenteret ved Nicklas Bjaaland, som er konsulent for Soldaterprojektet under Danmarks Idrætsforbund.

– Soldaterprojektet drejer sig om at bruge sporten til at hjælpe de soldater, der har fået skader enten kropsligt eller i sjælen. Det er vigtigt, at vi tidligt får fat i folk. Når vi har kontakten bliver de og deres pårørende inviteret til en uge lang idrætscamp, hvor de får opbygget en tillid til deres evner, forklarer Nicklas.

– Her arbejder vi meget på at få rykket deres mindset fra en militær til en civil. En af metoderne er at anvende civile foreninger. Ofte begynder de på lukkede hold og med tiden deltager de på lige fod med alle andre, afslutter Nicklas.

Det er et projekt med succes. 80 procent af deltagerne giver udtryk for, at det at deltage i projektet gav dem en forbedring i deres livsvilkår, og mere end 50 procent tog en civil uddannelse eller arbejde.

Charlotte Bisserup Bechfeldt (V) stiller op som folketingskandidat for Venstre i Vordingborg. Hun gav en meget bevægende og indsigtsfuld beretning af livet som lillesøster i en familie, hvor både far og storebror havde været udsendt i mission.

– Jeg husker især højtiderne, hvor der var tomme pladser omkring spisebordet. Den tomme plads er ond. Men det er den pris vi betaler for at sætte Danmark på verdenskortet. I dag sender Danmark stadig mange soldater ud i verdens brændpunkter. 700 bliver det til på årsbasis. Nogle bliver sendt ud i voldsomme andre i fredelige missioner, men de påtager sig alle en hovedrolle, når de løser deres opgaver. En hovedrolle der sikrer, at vi kan beholde vores ytringsfrihed og vores tryghed. Derfor har vi alle et fælles ansvar for at stå klar, afsluttede Charlotte.

Som en konsekvens af sine erfaringer som pårørende til veteraner har Charlotte påtaget sig hvervet som bestyrelsesmedlem for foreningen Støt Soldater og Pårørende.

– Det er så vigtigt, at vi anerkender, at det ikke bare er soldaterne, der kan blive ramt. De pårørende er lige så meget udsendt. De fortjener i lige så høj grad både støtte, anerkendelse og respekt.

SSOP gennemfører hvert år en sommercamp for børn og unge til veteranfamilier, der afholdes i slutningen af sommerferien. Når den gennemføres i 2018 er det fjerde gang den gennemføres.

Aftenen blev afsluttet af Jakob Ellemann-Jensen (V), som har været folketingsmedlem for Venstre siden folketingsvalget 2011. Ved valget 2015 blev Jakob Ellemann-Jensen udnævnt til Venstres politiske ordfører. Jakob Ellemann-Jensen er opstillet i Østjyllands storkreds. Han gav en levende og medrivende skildring af arbejdsforholdene på ”borgen” og i regeringen med tilhørende støtteparti.

– Vi har arbejdet benhårdt på at komme i hus med vores mærkesager – flere private arbejdspladser, færre kontanthjælpsmodtagere og en reduktion af flygtninge og udflytning af offentlige arbejdspladser til yderområderne. En opgave, som jeg synes vi er kommet meget i mål med, smilede en veloplagt Jacob Ellemann-Jensen.

Veteranpolitikken ligger også Jacob meget på sinde. Han aftjente sin værnepligtig som menig og sergent ved Den Kongelige Livgarde. Efter uddannelsen ved Hærens Kampskole forrettede han tjeneste som løjtnant ved Sjællandske Livregiment fra 1994 til 1996. Herefter var Jacob designeret som premierløjtnant af reserven i Den Internationale Brigade. Efter udnævnelsen til kaptajn tog han en udsendelse fra 1999 til 2000 i den danske Bataljon i Bosnien-Hercegovina.

– Det er godt at komme til Vordingborg for at kunne tale om veteranpolitik. Det er selv sagt et område, der fylder en del hos mig. Derfor er det også tilfredsstillende at konstatere, at området hele tiden bliver udviklet, afsluttede Jacob.

Det synlige udtryk for den nye veteranpolitik kan man læse i den nye veteranhåndbog, som udgives i midten af december måned. Her kan man finde alt, hvad der er værd at vide, hvis man er veteran eller pårørende til en veteran.