23. maj 2024

Foredrag – UNIKOM hold 1

Foredrag i Veteran Café Vordingborg torsdag den 19. april klokken 19.00 på KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3, 4760 Vordingborg.

Flemming Iversen, som er en af cafeens frivillige, vil fortælle om sin tid i Kuwait i 1991.

Foredraget handler om UNIKOM (United Nations Iraq Kuwait Observer Mission) hold 1, hvor Danmark sendte et hold på 25 soldater til Kuwait for at fungere som MOVCON og POSTAL UNIT.

MOVCON er en militær enhed, der består af soldater, der er eksperter i at håndtere eller ‘handle’ alle typer transportmidler. Det være sig skibe, tog, lastbiler eller fly.

Hold 1 blev udsendt i foråret 1991 kort efter den første Golfkrig. Ud over hold 1 sendte Danmark også et sikringskompagni fra Cypernstyrken til Kuwait. Deres opgave var at sikre observatørerne indtil de havde etableret sig på den demilitariserede zone mellem Irak og Kuwait. De rejste tilbage igen efter cirka en måned.

Foredraget koncentrerer sig om holdets virke i Kuwait i en periode med skadevirkningerne fra bombeangreb, oliebrande og de øvrige krigsødelæggelser i Kuwait.

I løbet af foredraget bliver der også lagt fokus på det norske felthospital i Umm Qasr, som skulle støtte de civile ofre for krigsskader efter at have samlet landminer op. Det var en meget lille mission, som ikke mange kender til.

Gratis entre.

Af praktiske årsager beder vi dig tilmelde dig på H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM senest 18. april kl. 1600, så vi har en ide om hvor mange der kommer.