16. april 2024

Formandens jule og nytårshilsen

Kære alle, såvel bestyrelse, frivillige, sponsorer og brugere af veteran Café Vordingborg.

Tak for indsatsen og samværet i 2018.

2018 var endnu et år, hvor vores aktiviteter har været i god gænge.

Af nye spændende tiltag er især deltagelsen i Kulturlands familiedag på borgcenteret op til efterårsferien.

Desuden kunne vi glæde os over opstarten af Safezone træning (Minitennis) i rammen af DIF´s Soldaterprojekt.

I 2019 ser jeg frem til, at vi i fællesskab bidrager til de gode rammer og aktiviteter for vores veteraner og pårørende, som vi er kendt for.

Veteran Café Vordingborg går nu på juleferie, og vi starter op igen onsdag den 9. januar.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Henning Østergaard Nielsen
Formand
Veteran Café Vordingborg