20. juni 2024

Generalforsamling afholdt

Den 26. februar blev der afholdt generalforsamling for Veteran Café Vordingborg i café’ens lokaler i KFUM soldaterhjem.

Dagsordenen var som angivet i vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Ud over bestyrelsen var der ni fremmødte medlemmer.

Referatet kan læses her…

Formandens beretning…

Det reviderede regnskab…