20. juni 2024

Gratis tilbud til PTSD-ramte veteraner

Et PILOT-projekt for Veteraner. Vi ønsker at afprøve en metode, der kan hjælpe PTSD-ramte veteraner og deres familie til en fremtid uden PTSD og med bedre livskvalitet.

Veteraner hjemvendt fra krigszoner kan have store udfordringer med PTSD. Det reducerer arbejdsevne og livskvalitet, og samtidig påvirker det relationen til ens partner og til familien.

Firmaet Coach2Manage i Vordingborg anvender en metode, der har vist sig effektiv til at opløse følelsesmæssige traumer fra fortiden. Her kan du læse en historie fra en PTSD-ramt veteran og hans mor, der tidligere har oplevet stort udbytte af metoden – Core Dynamics Coaching.

Veteran Café Vordingborg samarbejder med Coach2Manage i et pilotprojekt, hvor vi ønsker at gennemføre behandlingsforløb med to soldater og deres partnere. Vi vil måle på FØR– og EFTER-tilstand og dokumentere resultater for at kunne vurdere om flere veteraner og partnere skal have gavn af behandlingsmetoden.

Hvis du er interesseret kan du deltage i forløbet.

Tilmelding
Der er følgende kriterier for at deltage.

  • At du har en PTSD diagnose og bor sammen med en partner, og at I har børn.
  • At du/I vil give samtykke til registrering af FØR- og EFTER-tilstand, og at dele oplevelser og resultater af indsatsen med offentligheden (anonymiseret).
  • At du/I vil modtage 5 individuelle sessioner hver i månederne maj-juni 2020.

Du kan deltage på to måder
1. Fremmøde til sessioner på Kirketorvet 16 i Vordingborg.
2. Online sessioner hvor du sidder hjemme og behandles via videosessioner.

Behandlingsforløb
Efter tlf-samtale og forventningsafstemning mellem deltagere og behandler Karsten Schiøtz aftales datoer for sessioner, og behandlingsforløbet gennemføres.

Se eksempel på hvordan en session gennemføres Core Dynamics Coaching – mærk.

Afslutning
Efter sidste session afholdes et fælles evalueringsmøde med veteran med partner, kontaktperson fra Veteran Café Vordingborg og Karsten Schiøtz.

Tilmelding & info
Veteran Café Vordingborg Per Hinrichsen
Mobil 21 42 52 94
Mail: per_hinrichsen@hotmail.com

Coach2Manage Karsten Schiøtz
Mobil 30 70 84 14
Mail: karsten@coach2manage.dk