20. juni 2024

Generalforsamling

Da det nu endelig er muligt – Veteran Café Vordingborg indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 9. juni klokken 18.00 på KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3, i Vordingborg.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af bestyrelse og frivillige
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni. De sendes til formanden på H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM.

Caféen holder naturligvis åbent fra kl. 16.00. Efter generalforsamlingen er cafeen vært for en grillmenu, forventet start ca. 1900.

Tilmelding til grill via mail til formanden senest mandag den 7. juni på H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM.