9. juni 2023

Generalforsamling

Veteran Café Vordingborg indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 1. marts klokken 18.30 på KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3, i Vordingborg.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af bestyrelse og frivillige
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar. De sendes til formanden på H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning på kl. 17.30 på soldaterhjemmet. Veterancafeen betaler i dagens anledning

For cafeens medlemmer og brugere.
Tilmelding til spisning sker til formanden på h.oe.nielsen@gmail.com senest mandag den 27. februar.