23. maj 2024

Ny café åbner for krigsveteraner

Foto: Mille Holst, Sydsjællands Tidende

Kilde: Sydsjællands Tidende
Soldaterhjemmet i Vordingborg lægger lokaler til en ny café, der primært henvender sig til områdets krigsveteraner, som i øjeblikket ikke har et uformelt sted lokalt, hvor de kan mødes. Bag initiativet står soldatermissionen og Vordingborg kommune.

Den 14. april klokken 15 slår en ny café dørene op i Vordingborg. Caféen er åben for alle, men henvender sig primært til krigsveteraner og deres pårørende, som her skal kunne finde et fristed, hvor de dels kan møde ligesindede, dels kan få støtte, råd og vejledning i forbindelse med de problemer, tanker og spørgsmål, der kan opstå når man selv eller et familiemedlem sendes ud til verdens brændpunkter.

Veterancentret, der har tilknyttet psykologer og socialrådgivere, bliver tilknyttet caféen. Eksempelvis er det planen, at nogle af centrets medarbejdere vil kunne være på caféen en gang imellem – efter behov – og give rådgivning.

– Den store udfordring er at få veteranerne ud af busken, men behovet burde være her, mener Helge Randsbæk fra Soldaterhjemmet og Gert Frandsen, der er Vordingborg kommunes veterankoordinator og selv krigsveteran oplyser at de omkring 400 veteraner, der er i kommunen, i øjeblikket skal til Næstved, hvis de vil mødes i veteranforeninger.

– Kommer man fra Møn vil man nok synes, det er nemmere kun at køre til Vordingborg, mener han og håber, at nogle af områdets ressourcestærke veteraner vil have lyst til at hjælpe dem, der har behov for støtte.

– Men man kan også bare komme og få en kop kaffe, siger han.
Har brug for frivillige
Caféen er opstået som et led i Vordingborg kommunes veteranpolitik, og for Helge Randsbæk har det været naturligt at netop soldaterhjemmet stillede lokaler til rådighed.

– KFUM soldatermission gør meget indenfor veteranarbejde, og vi (soldaterhjemmet i Vordingborg, red.) vil gerne fokusere mere på den del af arbejdet i den her del af landet, fortæller Helge Randsbæk, der derfor har afsat et lokale i soldaterhjemmet til veterancaféen.

Formelt etableres caféen som en bestyrelse, og efter planen skal en række frivillige stå for den daglige drift.

– Vi opfordrer til at man melder sig under fanen, siger Gert Frandsen, er tager imod tilmeldinger på telefon 40 35 64 45.

Veterancaféen vil have åbent i soldaterhjemmets sædvanlige åbningstid. Således er Helge Randsbæk og hans hustru også i huset, når der er café.

Borgmester Knud Larsen vil holde åbningstalen den 14. april, hvor også en række politikere, DGI og folk fra garnisonen på Vordingborg kaserne vil være til stede.

Fakta
• Veterancaféen på KFUM Soldaterhjemmet i Vordingborg har åbent mandage og onsdage klokken 16-19. Onsdag vil der være mulighed for deltagelse i fællesspisningen, hvor også andre borgere deltager.

• Omkring 400 borgere i Vordingborg kommune er tilknyttet veteranforeningen. Heraf er de 178 stadig tjenestegørende.