23. maj 2024

Et samlingssted for veteraner

Det stod helt klart for Vordingborg Kommunes veterankoordinator, Gert Frandsen, at Vordingborg havde behov for et mødested for veteraner. Veterancaféen blev til virkelighed under et seminar på KFUM soldaterhjem på Vestervej i april. I dag er den klar. Nu skal budskabet bare spredes ud.

Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt

Gert Frandsen har været veterankoordinator i Vordingborg Kommune, siden det blev indført i kommunen for fem år siden. Hans job er at være bindeled mellem veteranerne og ”systemet”. Det kan han finde ud af, for han har selv været udsendt.

– Jeg var ude med UNPROFOR hold 1. Det var med ”5. Opklaring” fra GHR. Vi var i Kroatien omkring Dvor og Kostajnica. Den erfaring jeg har derfra gør, at jeg i dag er i stand til at tale med veteranerne. For jeg kender ”missionssproget”, fortæller Gert.

Til daglig arbejder Gert som virksomhedskonsulent ved kommunen. Det betyder, at han har et enormt netværk, han kan trække på, når han skal støtte veteranerne. Det gør han i sin anden funktion som veterankoordinator.

– Egentlig er jeg bindeledet mellem sagsbehandleren for den enkelte veteran og alle de samarbejdspartnere, som kommunen arbejde sammen med. Det betyder, at jeg støtter og vejleder både kommunen og veteranen. Man kan sige, at jeg taler veteranens sag, uddyber Gert.

I april måned deltog Gert i et seminar på KFUM soldaterhjem i Vordingborg. Han havde i et stykke tid funderet over at skabe et samlingssted for veteraner i kommunen, men havde ikke fundet det helt rigtige. I løbet af seminaret stod det klart, at soldaterhjemmet gerne ville udnyttes mere og så var idéen skabt.

Hurtigt blev der indkaldt til stiftende generalforsamling for Veteran Caféen i april, og nu står caféen klar. Men der er behov for frivillige.

– Bestyrelsen kan jo ikke klare det hele selv. Derfor er vi dybt afhængige af frivillige kræfter. Lige nu er der 12, men der bliver behov for mange flere, smiler Gert.

For at skabe opmærksomhed om den nye Veteran Café deltager bestyrelsen og de frivillige i Vordingborg Festuge i uge 28. De står ved Stentorvet og deler brochurer ud til interesserede og får sig en god snak om, hvad den nye café ska bruges til.

– Her vil jeg blandt andet sige, at caféen er for alle veteraner. Det gælder både politifolk, læger, sygeplejesker, folk, der har været udsendt med NGO’er og naturligvis soldater, afslutter Gert.

Gert Frandsen kan træffes på e-mail gere@vordingborg.dk eller på mobil 40 35 64 45.