23. maj 2024

Indkaldelse til generalforsamling

Veteran Café Vordingborg indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 26. februar klokken 18.30 på KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3, i Vordingborg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af bestyrelse og frivillige
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 18. februar. De sendes til formanden på H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM.

Caféen holder naturligvis åbent fra kl. 16.00 og i dagens anledning er cafeen vært ved onsdagsspisningen kl. 17.30.

Tilmelding til spisning via mail til formanden senest mandag den 24. februar på H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM.