20. juni 2024

Fisketur for veteraner, pårørende og børn

Den 12. og 13. september inviteres til fisketur for veteraner med tilbehør bosiddende i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Det er Lions Sydjælland og Lolland-Falster der har stillet midler til rådighed.

Fisketuren gennemføres med Skibet Hanne af Onsevig. Det er en specialfremstillet bundgarnskutter designet til at slå de lange bundgarnspæle i bunden ud for Falsters østkyst. Skibet er derfor særdeles stærkt bygget.

Fisketurene arrangeres af Veteran Café Vordingborg i samarbejde med Veteran Café Slagelse.

Arrangement
Fisketuren foregår i Langelandsbæltet med kutteren M/S Hanne. Vi fisker efter fladfisk og starter fra Onsevig havn på Lolland. Fiskestænger, madding og to erfarne instruktører vil være til rådighed. I skal selv medbringe madpakke til gengæld vil der være gratis øl og sodavand.

Af hensyn til Coronapandemien er der begrænset plads på kutteren, idet kun 10 personer kan deltage pr. dag. Der planlægges på en yderligere tur i oktober.

De 20 pladser
Vordingborg Kommune: 8 pladser
Guldborgsund Kommune: 6 pladser
Lolland Kommune: 6 pladser

Mødetid og -sted
Vi mødes lørdag den 12. september eller søndag den 13. september 2020 kl. 09.45 ved Kutteren M/S Hanne på Onsevig havn og turen varer fra kl. 10.00 – 16.00.

Tilmelding
Tilmelding efter ”først til mølle princippet” med angivelse af hvilken kommune du/I tilhører. Når der er fyldt op, lukkes for tilmelding. Man kan dog komme på venteliste.

Tilmelding til Per Hinrichsen, næstformand i Veteran Café Vordingborg på per_hinrichsen@hotmail.com

Transport
Der opfordres til samkørsel fra de forskellige kommuner, når deltagerne er udpeget.

Med venlig veteranhilsen og stor tak til Lions Sydjælland og Lolland-Falster.

Veteran Café Vordingborg