16. april 2024

Indsættelse af ny Soldaterhjemsleder

Fredag den 4. februar 2022 blev Helle Frimann Hansen indsat som ny soldaterhjemsleder.

Indsættelsen blev markeret med kaffebord i soldaterhjemmets festsal med deltagelse af borgmester Mikael Smed (S), generalsekretær for KFUM Soldatermission, Per Møller, stedfortrædende garnisonskommandant, major H. Ø. Nielsen, Veteran Café Vordingborg, familie, venner og bekendte samt soldater fra Vordingborg Kaserne.

Der var mange, der ønskede Helle velkommen og til lykke med den nye rolle som soldaterhjemsleder. Per Møller indledte med at ønske Helle til lykke byde velkommen til de fremmødte.

Per Møller
Opgaven med at drive et soldaterhjem er at skabe hjem og dele tro. Det er to ting, du er rigtig god til, og jeg er overbevist om, at du vil tage opgaven til dig og øse ud af de store erfaring og hjertevarme.
Formand for Veteran Café Vordingborg, major H. Ø. Nielsen.
Det er dejligt, at Kuffen igen er bemandet. Et soldaterhjem er en vigtig del af en kaserne. Det er det for soldaterene og for veteranerne. Vi glæder os til igen at holde vores onsdagsmøder og få eftermiddagskaffe og en gang aftensmad i hinandens selskab.
Borgmester Mikael Smed (S)
KFUM sætter rammen for mange ting, og især din præstegerning vil være en rigtig god ramme for soldaterhjemmet. Velkommen til Vordingborg.
Hærprovst Thomas Beck
Helle! Du er en kæmper. Stort til lykke med jobbet som soldaterhjemsleder.
Helle
Jeg vil tilføre ånd og energi til soldaterhjemmet. Der er også mange praktiske ting, der skal gøre i soldaterhjemmet og dertil har jeg min dejlige mand, Laurits og en Emilie, som er volontør. Jeg glæder mig til at arbejde med soldaterne og at udvikle soldaterhjemmet.
Undervejs i arrangementet blev der sunget salmer akkompagneret af Helles svigerdatter, som læser til organist.

Helle har allerede været i aktion. I mandags modtog hun de værnepligtige til en hyggelig aften og i de kommende onsdage er der åbent i Veterancafeen.

Hjerteligt velkommen til KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3 i Vordingborg.