20. juni 2024

Generalforsamling

Veteran Café Vordingborg indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 02. marts klokken 18.30 på KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3, i Vordingborg.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af bestyrelse og frivillige
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21. februar. De sendes til formanden på H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning på kl. 1730 på soldaterhjemmet. Veterancafeen betaler i dagens anledning

For cafeens medlemmer og brugere. Tilmelding til spisning sker til formanden på h.oe.nielsen@gmail.com senest mandag den 28. februar.