20. juni 2024

Panser for folket

Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening holdt åbent hus lørdag den 20. maj på deres base i Store Fredskov og øvelsesområdet i Næstved. Veteran Café Vordingborg var inviteret til at deltage med en stand, så vi igen fik mulighed for at gøre reklame for cafeen.

Der var der alle muligheder for de besøgende for at se de  mange gamle køretøjer både på garageanlægget og ikke mindst i aktion.

Demonstrationsøvelsen viste til fulde, hvordan det ser ud, når både kampvogne og panserinfanteri går til angreb fra en kampstilling.

Angrebet var måske ikke gennemført helt efter de taktiske doktriner, men publikum fik både røg og larm for alle pengene.

Arrangementet havde mange besøgende, og selvom de fleste foretrak de gamle køretøjer, var der også tid til en snak med Veteran Café Vordingborg.