16. april 2024

Vordingborg Kommune støtter veteranarbejdet

Borgmesteren i Vordingborg Kommune aflagde et besøg ved Veteran Café Vordingborg for at drøfte anvendelsen af de afsatte midler til veteranarbejdet.

Tekst og fotos: Niels Sawman Brandt

Kommunalbestyrelsen for Vordingborg Kommune har ved indgåelsen af kommunalbudgettet for 2020 vedtaget at afsætte et større beløb til veteranarbejdet i Vordingborg Kommune. Borgmesteren, Mikael Smed (S), besøgte i den anledning Veteran Café Vordingborg for at gå i dialog med bestyrelsen om, hvordan midlerne skal anvendes.

Kommunen har afsat midler på DKK 50.000,- til veteranarbejdet. Endnu er midlerne ikke øremærket, og det er der, hvor kommunen skal gå i dialog med Veteran Café Vordingborg, som er den eneste aktør på veteranområdet i Vordingborg Kommune, siger Mikael Smed (S).

Borgmesteren var derfor inviteret til veteranmøde med kaffe og kage, som er en fast donation fra Jacobsens Bageri i Nyråd, onsdag den 4. december, hvor begge parter kunne lufte ideer, og der kom flere spændende projekter på bordet.

Det kunne for eksempel være et forårsarrangement på ruinterrænet, et kursus i madlavning med Klaus Holm eller en tur på Camønoen med naturvejleder og overnatning. Det vigtigste er bare, at de pårørende også deltager, og at nabocafeerne også bliver inviteret, uddyber formanden for Veteran Café Vordingborg, Henning Østergaard Nielsen.

Den endelige planlægning bliver gennemført ved et åbent bestyrelsesmøde i begyndelsen af januar.