16. april 2024

Julemærkemarch og lille julefrokost

Hele to ting på en gang.

Julemærkemarch og julefrokost søndag den 5. december
Veteran Café Vordingborg vil igen i år deltage i årets julemærkemach i Vordingborg.

Mødetid
Mød op senest kl. 09.45 på adressen Vordingborg Firmasport, Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg.

Mulighed for at gå enten 5 eller 10 km. Cafeen betaler startkort – Hvis du vil have en medalje, er det for egen regning.

Julefrokost
Efter julemærkemarchen er Veteran Café Vordingborg vært ved en lille juleplatte og lidt drikkevarer.

Julefrokosten serveres kl. 13.00.

De der ønsker det, og har mulighed for det, kan lige nå hjem og skifte.

Tilbuddet gælder alle cafeens medlemmer, brugere og pårørende.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage i julefrokosten sendes mail til formanden på h.oe.nielsen@gmail.com senest den 25. november.