23. maj 2024

Formandens jule- og nytårshilsen

Endnu et år er gået. Et lidt specielt år med både nedlukning, genåbning, et flot mindearrangement for Iver, afsked med vores værtspar på Soldaterhjemmet og en lang periode, hvor vi trods alt havde fået lov til at benytte det tomme Soldaterhjem. Selvom  året gav sine udfordringer har vi haft mange hyggelige stunder i cafeen og nogle vellykkede arrangementer med stor opbakning.

Året slutter dog med en dejlig nyhed. Fra den 1. januar 2022 er der ansat en ny leder af soldaterhjemmet. Det er fhv. felt- og sognepræst Helle Frimann Hansen. Vi glæder os til at byde den nye leder velkommen.

Cafeen er ikke selvkørende, derfor skylder vi en stor tak til alle vores velvillige sponsorer, alle jer i bestyrelsen, cafeens frivillige og ikke mindst brugere.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og godt nytår.

Sidste åbningsdag er onsdag den 15. december. Vi starter op igen i det nye år onsdag den 12. januar.

Med venlig hilsen

Henning Østergaard Nielsen
Formand for Veteran Café Vordingborg